DOKUMENTY

STRZELNICA SILESIA SHOTGUN KATOWICE

REGULAMIN STRZELNICY

Najważniejszy dokument na strzelnicy.

REGULAMIN

DZIECKO NA STRZELNICY

Upoważnienie dla opiekuna, pod opieką którego przebywa dziecko nieletnie na strzelnicy.

UPOWAŻNIENIE do pobrania