KLUB STRZELECKI
SILESIA GORILLAS

KATOWICE

Założycielami Stowarzyszenia sportowego – Klub Strzelecki SILESIA GORILLAS są instruktorzy,
których na co dzień możecie spotkać na naszej strzelnicy.

Głównym motorem napędowym do założenia klubu, byli klienci strzelnicy 😀
To właśnie pojawiające się pytanie – Czy będziecie mieć klub?
Zmotywowało chłopaków do działania.

Jakie są główne statutowe cele SILESIA GORILLAS?

  1. upowszechnianie i promowanie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego
  2. zrzeszanie kolekcjonerów broni
  3. popularyzacja wiedzy o broni, kolekcjonerstwa broni, strzelectwa i sportu strzeleckiego;
  4. rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  5. rozwój zainteresowań strzeleckich i wspieranie członków Stowarzyszenia

ale przede wszystkim najważniejszym celem jest popularyzacja strzelectwa, które wbrew panującym opiniom, jest sportem naprawdę dla każdego
oraz oczywiście dobra zabawa!

Zachęcamy WSZYSTKICH do dołączenia do SILESIA GORILLAS!

Jak przystąpić do klubu? Niezbędne informacje znajdziecie na oficjalnej stronie klubu

e-mail Klub Strzelecki – kontakt@silesia-gorillas.pl